پروژه های خارجی ما

ما به کار خود افتخار می کنیم

سال 1402

شرکت زرین صنعت سرو

نمایشگاه : اگروفود

سبک :

متراژ : 36 مترمربع

شرکت شیرین وطن

نمایشگاه : اگروفود

سبک :

متراژ : 54 مترمربع

متن سربرگ خود را وارد کنید

نمایشگاه :

سبک :

متراژ :

سال 1401

شرکت هوایار

نمایشگاه : صنعت، نفت، پزشکی، ساختمان

سبک : مدرن

متراژ : 136 مترمربع

شرکت آینازمهر

نمایشگاه : لوازم خانگی

سبک : مینیمال

متراژ : 40 مترمربع

شرکت پلاستیککار

نمایشگاه : ایران پلاست

سبک : مدرن

متراژ : 51 مترمربع

سال 1400

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه اربیل عراق

شرکت مجتبی

نمایشگاه : اربیل عراق

مدل :

متراژ : 144 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه اربیل عراق

شرکت زرین صنعت خوشبخت

نمایشگاه : اربیل عراق

مدل : سه طرف باز

متراژ :

اسکرول به بالا