پروژه های داخلی ما

ما به کار خود افتخار می کنیم

شرکت ایده آل

نمایشگاه : الکامپ

متراژ : 123 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه مبلمان

شرکت آراجیکان

نمایشگاه : مبلمان

متراژ : 280 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران بیوتی

شرکت فرایند شیمی ایرانیان

نمایشگاه : ایران بیوتی

 متراژ : 75 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ساخت و ساز

شرکت اکسین فولاد پیشگام

نمایشگاه : ساخت و ساز

متراژ : 42 مترمربع

 

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه اگروفود

شرکت فرهیختگان زرنام

نمایشگاه : اگروفود

متراژ : 123 مترمربع

 

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران بیوتی

شرکت سلامت نسل پارسیان

نمایشگاه : ایران بیوتی

متراژ : 36 مترمربع

 

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران بیوتی

شرکت حس برتر پدیده نو

نمایشگاه : ایران بیوتی

متراژ : 100 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران بیوتی

شرکت مازو پاک سردشت

نمایشگاه : ایران بیوتی

متراژ : 53 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران بیوتی

شرکت شمس پاک آذین

نمایشگاه : ایران بیوتی

متراژ : 67 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت شیبه

نمایشگاه : صنعت ساختمان

متراژ : 114 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه توانمندی ها

شرکت ایلیا گستر

نمایشگاه : توانمندی ها

متراژ : 210 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران بیوتی

شرکت صبا تجارت مطمئن

نمایشگاه : ایمپلنت 

متراژ : 72 مترمربع

شرکت سمبل شیمی

نمایشگاه : ایران بیوتی

سبک :

متراژ : 40 مترمربع

شرکت توسعه صنایع و معادن سیلک

نمایشگاه : معدن

سبک :

متراژ : 30 مترمربع

شرکت دلبوث

نمایشگاه : شیرینی و شکلات

متراژ : 70 مترمربع

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

نمایشگاه : معدن

سبک :

متراژ : 96 مرمربع

شرکت هودیان

نمایشگاه : فک و صورت

سبک :

متراژ : 25 مترمربع

شرکت صدور احرار شرق

نمایشگاه : توانمندی ها

سبک :

متراژ : 22 مترمربع

شرکت پمپ های صنعتی ایران

نمایشگاه : نفت

سبک :

متراژ : 117 مترمربع

شرکت مبنا تجارت

نمایشگاه : ایران بیوتی

سبک :

متراژ : 63 مترمربع

شرکت آلومینیوم فاز

نمایشگاه : خودرو

سبک :

متراژ : 36 مترمربع

شرکت آداک راد

نمایشگاه : فک و صورت

سبک :

متراژ : 32 مترمربع

شرکت رابین تجهیز درمان

نمایشگاه : ایران هلث

سبک :

متراژ : 48 مترمربع

شرکت آداک راد

نمایشگاه : اکسیدا

سبک :

متراژ : 96 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه نفت

شرکت هوایار

نمایشگاه : نفت

متراژ : 307 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه نفت و گاز

شرکت پترو انرژی خلیج فارس

نمایشگاه : نفت و گاز

متراژ : 39 مرمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه شیرینی و شکلات

شرکت ایران زاک

نمایشگاه : شیرینی و شکلات

متراژ : 108 مترمربع

شرکت گل طب

نمایشگاه : معدن

سبک :

متراژ : 51 مترمربع

شرکت نو واکسن

نمایشگاه : ایران بایو

سبک :

متراژ : 24 مترمربع

شرکت مبتکران سلامت فاخر

نمایشگاه : قلب رجایی

سبک :

متراژ : 12 مترمربع

شرکت مهرگان تجارت کارمانیا

نمایشگاه : کنگره جراحان

سبک :

متراژ : 9 مترمربع

شرکت طعم آوران میثاق

نمایشگاه : اگروفود

سبک :

متراژ : 28 مترمربع

شرکت بهین عطرین زرنام

نمایشگاه : اگروفود

سبک :

متراژ : 15 مترمربع

شرکت آوای باران

نمایشگاه : اسباب بازی

سبک :

متراژ : 145 مترمربع

شرکت سپهر انفورماتیک

نمایشگاه : الکامپ

سبک :

متراژ : 24 مترمربع

شرکت نگین اطلس صبا تجارت

نمایشگاه : ایمپلنت

سبک :

متراژ : 72 مترمربع

شرکت کاوه پارسیان طب

نمایشگاه : ایران مال

سبک :

متراژ : 36 مترمربع

شرکت پارسیان پخش اکسیر

نمایشگاه : دام وطیور

سبک :

متراژ : 48 مترمربع

شرکت صنایع شیمی دارویی دکتر مجللی

نمایشگاه : فارمکس

سبک :

متراژ : 55 مترمربع

شرکت هوایار

نمایشگاه : صنعت، نفت، پزشکی، ساختمان

متراژ : 136 مترمربع

شرکت آینازمهر

نمایشگاه : لوازم خانگی

متراژ : 40 مترمربع

شرکت پلاستیککار

نمایشگاه : ایران پلاست

متراژ : 51 مترمربع

شرکت زرفروکتوز

نمایشگاه :

متراژ :

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه کیف و کفش چرم

شرکت Top Secret

نمایشگاه : کیف و کفش چرم

متراژ : 120 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت آیناز پلاستیک

نمایشگاه : ایران پلاست

متراژ : 63 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت کاخلر

نمایشگاه : لوازم خانگی

متراژ : 99 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه دام و طیور

شرکت زرگرین

نمایشگاه : دام و طیور

متراژ :

شرکت نکو بهینه ماشین

نمایشگاه : صنعت

متراژ : 40 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت توانکار

نمایشگاه : لوازم خانگی

 متراژ : 132 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت کارو

نمایشگاه : لوازم خانگی

 متراژ : 30 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت کهن استیل پارس پندار

نمایشگاه : لوازم خانگی

 متراژ : 103 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه چاپ و بسته بندی

شرکت برزین کارتن پارس

نمایشگاه : چاپ و بسته بندی

 متراژ : 148 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران فارما

شرکت دینه ایران

نمایشگاه : ایران فارما

 متراژ : 30 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت آیناز پلاستیک

نمایشگاه : ایران پلاست

 متراژ : 40 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه آب و فاضلاب

شرکت صنایع نوید موتور

نمایشگاه : آب و فاضلاب

 متراژ : 104 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه رنگ و رزین و چوب

شرکت فرین رنگین چوب

نمایشگاه : رنگ و رزین و چوب

 متراژ : 287 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه موتور سیکلت و دوچرخه

شرکت پیشگامان موتور پاسارگاد

نمایشگاه : موتور سیکلت و دوچرخه

 متراژ : 27 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی

شرکت توسعه معادن و فلزات ایران

نمایشگاه : صنعت و معدن

متراژ : 168 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی

شرکت صنایع معدنی فاتح

نمایشگاه : صنعت

متراژ : 156 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه صنایع کشاورزی

شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر

نمایشگاه : صنایع کشاورزی

متراژ : 95 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت کویر

نمایشگاه : صنعت ساختمان

متراژ : 207 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه کیف و کفش چرم

شرکت گلزارتکس

نمایشگاه : کیف و کفش چرم

متراژ : 760 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه کیف و کفش چرم

شرکت مرداس

نمایشگاه : کیف و کفش چرم

متراژ : 142 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت آیناز پلاستیک

نمایشگاه : لوازم خانگی

متراژ : 76 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت مبعث پلاستیک

نمایشگاه : لوازم خانگی

متراژ : 176 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت کاخلر

نمایشگاه : لوازم خانگی

متراژ : 110 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه شیرینی و شکلات

شرکت فیدان

نمایشگاه : شیرینی و شکلات

متراژ : 60 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه مبلمان

شرکت مبل آراجیکان

نمایشگاه : مبلمان

متراژ : 280 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه صنعت

شرکت هوایار

نمایشگاه : صنعت

متراژ : 148 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه شیرینی و شکلات

شرکت کافه 2008

نمایشگاه : شیرینی و شکلات

متراژ : 62 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت کادویی مهر

نمایشگاه : لوازم خانگی

 متراژ : 50 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه شیرینی و شکلات

شرکت خانه شکلات

نمایشگاه : شیرینی و شکلات

متراژ : 65 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت کادویی مهر

نمایشگاه : لوازم خانگی

 متراژ : 50 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی

شرکت صنایع تولیدی مفتولی RK

نمایشگاه : لوازم خانگی

 متراژ : 50 مترمربع

ساخت و اجرای غرفه در نمایشگاه خودرو

شرکت لاستیک سازی نقش جهان

نمایشگاه : خودرو

متراژ : 21 مترمربع

اسکرول به بالا